PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
[ĐOÀN - HỘI - ĐỘI] Ngày Hội Sống Xanh năm 2021

Nhằm tăng cường sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi đối với công tác bảo vệ môi trường, hình thành lối sống thân thiện với môi trường và thực hành các giải pháp tiêu dùng bền vững, góp phần xây dựng quận Tân Bình có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Vào sáng ngày 20 tháng 3 năm 2021, được sự thống nhất của Ban thường vụ Quận Đoàn Tân Bình, Đoàn Phường 1 phối hợp cùng Đoàn trường Đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCM tổ chức Ngày hội Sống xanh năm 2021 với các nội dung:

Ra mắt công trình thanh niên "Chiếc Hộp Xanh" với mục đích tuyên truyền việc sử dụng và xử lý rác thải nguy hại.

Đoàn Phường giới thiệu App "Tân Bình Trực tuyến"