PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
lịch công tác tuần (từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018)

 VP.ĐU-VP.HĐND & UBND 

PHƯỜNG 1

LỊCH THAY THƯ MỜI

 

LỊCH  LÀM  VIỆC CỦA  ĐẢNG ỦY – HĐND&UBND PHƯỜNG 1

(từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018)

 

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

02/7

* 6g50’: Chào cờ đầu tuần

* 8g: Hội ý BTV Đảng ủy phường.

* 8g30’: Chi bộ cơ quan họp định kỳ, tại phòng họp 2.

* 14g: Họp Ban Pháp chế, tại phòng họp HĐND/Q (đ/c Loan dự).

 

Thứ ba

03/7

* 8g: Giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 và sinh hoạt chuyên đề Quý 2/2018, tại HTQU (đ/c Hiền dự).

* 8g30: Họp triển khai phần mềm XLVPHC bằng hình ảnh, tại HT1/Q (đ/c Loan dự).

 

* 14g: Dự Hội nghị (trực tuyến) đánh giá tình hình, kết quả và triển khai công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn TP trong thời gian tới, tại HT1/Q (đ/c Tình, đ/c Loan, đ/c Hoài Nam, đ/c Hiền (CA), đ/c Tuấn (QS), đ/c Việt dự).

* 14g: Dự liên hoan văn nghệ hè năm 2018, tại Nhà thiếu nhi/Q (đ/c Lộc, đ/c Thắng, đ/c Việt dự).

Thứ  tư

04/7

 

 

 

* 14g: Giao ban cấp ủy phụ trách công tác thanh niên (lần 1) năm 2018, tại HTQU (đ/c Hiền, đ/c Việt dự).

* 14g: Dự họp sơ kết công tác hè, tại PH3/Q (đ/c Lộc dự).

Thứ  năm

05/7

* 8g: Họp Hội nghị sơ kết công tác XD Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tại Hội trường lớn/P (mời toàn thể đảng viên/P dự).

* 14g: Họp tổ giảm nghèo khu phố 4, tại Phòng họp sảnh/P (đ/c Lộc, đ/c Hoài Nam, đ/c Dung dự).

Thứ sáu

06/7

* 8g: Dự hội nghị gặp gỡ các đại biểu dân tộc, tôn giáo (lần 1) năm 2018, tại HTQU (đ/c Hiền, đ/c Hoài Nam dự).

* 8g: Dự Hội nghị sơ kết tình hình phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018,  tại HT1/Q (đ/c Loan dự).

* 14g: Họp giao ban cán bộ, công chức phường định kỳ, tại Phòng họp 2.

 

Thứ bảy

07/7

* 7g30’: Trực giải quyết hành chính. (đ/c Loan trực)

* 10g: Tổ chức về nguồn tại Bảo tàng Miền Đông Nam Bộ. Mời đảng viên và CBCC phường tham dự.