PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
lịch công tác tuần (từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018)

        VP.ĐU-VP.HĐND & UBND

LỊCH THAY THƯ MỜI

PHƯỜNG 1

 

LỊCH  LÀM  VIỆC CỦA  ĐẢNG ỦY – HĐND&UBND PHƯỜNG 1

 

 
 
 

(từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018)

 

I.NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

Cán bộ chủ chốt xây dựng chương trình hành động Nghị quyết Trung ương 7

II. LỊCH LÀM VIỆC CỤ THỂ:

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

TỐI

Thứ hai

06/8

*6g50’: Chào cờ đầu tuần

*8g: Dự buổi thuyết trình chủ đề “Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú”, tại PH Văn phòng Thành ủy (đ/c Loan dự).

 

*14g: dự tiếp xúc cử tri, tại UBND/P2 (đ/c Loan, Hữu Quang, Hoài Nam và 20 cử tri dự)

 

Thứ ba

07/8

* 8g: Hội ý BTV Đảng ủy phường.

*7g30’: Dự nghe báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri, tại PH1/Q (đ/c Nghị, Thuận dự).

*8g: Tập huấn phần mềm kế toán, đ/c Thu dự (cả ngày).

*9g: Họp Tổ giảm nghèo khu phố 1, tại PH sảnh/P (đ/c Lộc, Dung dự).

*14g: Họp cán bộ, công chức, tại PH2/P (mời tất cả CBCC/P dự họp).

 

 

Thứ  tư

08/8

*8g: Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 20, khóa XI, tại HT Quận ủy (cả ngày) (đ/c Tình dự).

*8g: Dự hội nghị tập huấn công tác  chứng thực trên địa bàn quận, tại HT/P2 (đ/c Lộc, Kiên Nam, Tấn Quang dự).

*8g: Tập huấn phần mềm kế toán, đ/c Thu dự (cả ngày).

*17g30’: Hiệp dâng thánh lễ Tạ ơn, tại GX Thánh Đa Minh (đ/c Lộc, Hiền, Hoài Nam dự).

 

Thứ năm

09/8

*8g: họp Hội đồng kỷ luật quận, tại PH1/Q (cả ngày) (đ/c Loan, Lộc, Việt dự)

*8g: Dự tập huấn triển khai đề án tăng cường PBGDPL cho TTN năm 2018, tại KS Victory (đ/c Tấn Quang dự).

*8g: Tập huấn phần mềm kế toán, đ/c Thu dự (cả ngày).

*17g: Đi thăm đồn biên phòng Cần Thạnh (đ/c Lộc dự).

 

Thứ sáu

10/8

 

*15g: Dự HN tuyên truyền quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo,  tại HT1/Q (đ/c Hiền, Hữu Quang, Nghị, Tấn Quang, Hoài Nam và Ban TTND/P dự).

 

Thứ bảy

11/8

*7g30’: Trực giải quyết hành chính (đ/c Loan trực)

 

 

Chủ nhật
12/8