PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
lịch công tác tuần (từ ngày 30/7/2018 đến ngày 04/8/2018)

        VP.ĐU-VP.HĐND & UBND

LỊCH THAY THƯ MỜI

PHƯỜNG 1

 

LỊCH  LÀM  VIỆC CỦA  ĐẢNG ỦY – HĐND&UBND PHƯỜNG 1

 

 
 
 

(từ ngày 30/7/2018 đến ngày 04/8/2018)

 

I.NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

Cán bộ chủ chốt xây dựng chương trình hành động Nghị quyết Trung ương 7

II. LỊCH LÀM VIỆC CỤ THỂ:

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

TỐI

Thứ hai

30/7

*6g50’: Chào cờ đầu tuần

*8g: Hội ý BTV Đảng ủy phường.

*9g: Họp Tổ QL.TTĐT/P, tại PH sảnh (đ/c Nghị, thành viên Tổ TTĐT).

*9g: Họp chuẩn bị nội dung thi Dân vận, tại PH2/P (đ/c Hiền, Lộc và các đ/c liên quan).

*10g: Họp thông qua Kế hoạch tổ chức trại hè thiếu nhi năm 2018, tại PH3/Q (đ/c Lộc).

*10g: Họp khối nhà đất – kinh tế, tại PH sảnh/P (đ/c Nghị, các đ/c khối nhà đất – kinh tế).

*14g: Chi bộ Cơ quan họp định kỳ, tại PH2/P (mời tất cả đảng viên chi bộ tham dự).

*14g: Chi bộ Quân sự họp định kỳ, tại PH1/P (mời tất cả đảng viên chi bộ tham dự).

*14g: Chi bộ 2B họp định kỳ, tại PH sảnh/P (mời tất cả đảng viên chi bộ tham dự).

*19g: Tổ chức Hội thi Khuyến học giỏi, tại Hội trường lớn/P (đ/c Lộc, Ngà dự).

Thứ ba

31/7

*8g: Họp BCĐ Quy chế dân chủ phường, tại PH2/P (mời các thành viên BCĐ tham dự).

*8g: Dự  họp ĐB HĐND cả ngày, tại P13 (đ/c Lộc dự).

 

*14g: Giao ban Dư luận xã hội tháng 7/2018, tại PH các ban QU (đ/c Thuần dự).

*14g: Họp giải quyết các trường họp trẻ chưa làm khai sinh trên địa bàn phường, tại PH sảnh/P (đ/c Loan, Đào, thư mời riêng).

 

Thứ  tư

01/8

*7g: Đoàn công tác CCHC Quận đi tham quan, học tập kinh nghiệm công tác CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính, tại Quận 1 (đ/c Loan dự).

*14g: Họp BCĐ “TDĐKXDĐSVH OKDC” 6 tháng đầu năm 2018, tại PH2/P (mời các thành viên BCD tham dự).

*14g: Họp nghiệm thu Hẻm 333, tại PH sảnh/P (đ/c Thuận chuẩn bị nội dung, thư mời).

*15g: Họp công tác lấy ý kiến số 7 Phạm Văn Hai, tại PH sảnh/P (đ/c Thuận chuẩn bị nội dung, thư mời).

 

Thứ năm

02/8

 

*14g : Dự Hội nghị tuyên truyền quy trình xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo,tại HT1/Q (thư mời riêng)

*19g: Dự tiếp xúc cử tri tại ĐSHVH/P13 (đ/c Lộc dự).

Thứ sáu

03/8

*8g: Dự HN Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tại HT1/Q (đ/c Loan).

*15g: Họp BCH CĐCS mở rộng, tại PH sảnh/P (mời BCH công đoàn, Tổ trưởng 3 tổ công đoàn, đ/c Hiền, Hữu Quang dự).

 

Thứ bảy

04/8

*7g30’: Trực giải quyết hành chính (đ/c Lộc trực)

 

 

Chủ nhật
05/8