PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
Số/Ký hiệu Nghị định số 15/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/02/2014
Ngày có hiệu lực 25/04/2014
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Hòa giải cơ sở