PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh
Học Bác mỗi ngày- Tiết kiệm nguyên vật liệu Học Bác mỗi ngày- Tiết kiệm nguyên vật liệu
Học Bác mỗi ngày- Tiết kiệm nguyên vật liệu
Xem tiếp
Học Bác mỗi ngày- Tác phẩm Đời sống mới Học Bác mỗi ngày- Tác phẩm Đời sống mới
Học Bác mỗi ngày- Tác phẩm Đời sống mới
Xem tiếp
Học Bác mỗi ngày- Tác phẩm Đời sống mới Học Bác mỗi ngày- Tác phẩm Đời sống mới
Học Bác mỗi ngày- Tác phẩm Đời sống mới
Xem tiếp
Học Bác mỗi ngày- Bác Hồ với học tập suốt đời Học Bác mỗi ngày- Bác Hồ với học tập suốt đời
Học Bác mỗi ngày- Bác Hồ với học tập suốt đời
Xem tiếp
LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (22/2) LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (22/2)
LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (22/2)
Xem tiếp
LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (21/2) LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (21/2)
LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (21/2)
Xem tiếp
LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (20/2) LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (20/2)
“Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy, toàn bộ máy cũng tê liệt”
Xem tiếp
LỜI BÁC DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (19/2) LỜI BÁC DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (19/2)
“Muốn dạy cho trẻ em thành người tốt thì trước hết các cô các chú phải là người tốt”
Xem tiếp
LỜI BÁC DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (18/2) LỜI BÁC DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (18/2)
“Các cô các chú phải trau dồi cả đức cả tài, không có đức thì vô dụng, không có tài thì làm gì cũng khó”
Xem tiếp
Ngày 17-2-1947: Bác Hồ căn dặn “Con cháu Lạc Hồng, bao giờ cũng quật cường, không bao giờ sợ khổ” Ngày 17-2-1947: Bác Hồ căn dặn “Con cháu Lạc Hồng, bao giờ cũng quật cường, không bao giờ sợ khổ”
Ngày 17-2-1947: Bác Hồ căn dặn “Con cháu Lạc Hồng, bao giờ cũng quật cường, không bao giờ sợ khổ”
Xem tiếp