PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Lời Bác dạy Ngày này năm xưa
LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (21/2) LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (21/2)
LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (21/2)
Xem tiếp
LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (20/2) LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (20/2)
“Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy, toàn bộ máy cũng tê liệt”
Xem tiếp
LỜI BÁC DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (19/2) LỜI BÁC DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (19/2)
“Muốn dạy cho trẻ em thành người tốt thì trước hết các cô các chú phải là người tốt”
Xem tiếp
LỜI BÁC DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (18/2) LỜI BÁC DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA (18/2)
“Các cô các chú phải trau dồi cả đức cả tài, không có đức thì vô dụng, không có tài thì làm gì cũng khó”
Xem tiếp
Ngày 17-2-1947: Bác Hồ căn dặn “Con cháu Lạc Hồng, bao giờ cũng quật cường, không bao giờ sợ khổ” Ngày 17-2-1947: Bác Hồ căn dặn “Con cháu Lạc Hồng, bao giờ cũng quật cường, không bao giờ sợ khổ”
Ngày 17-2-1947: Bác Hồ căn dặn “Con cháu Lạc Hồng, bao giờ cũng quật cường, không bao giờ sợ khổ”
Xem tiếp