PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông báo
Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022 Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022
Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
Xem tiếp
Hội thi trực tuyến tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài Hội thi trực tuyến tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài
Hội thi trực tuyến tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài
Xem tiếp
Thông báo về việc tiếp tục thực hiện việc "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" Thông báo về việc tiếp tục thực hiện việc "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày"
Thực hiện việc "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày"
Xem tiếp
Phường 1 triển khai áp dụng hình thức thanh toán điện tử đối các dịch vụ công  tại “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” Phường 1 triển khai áp dụng hình thức thanh toán điện tử đối các dịch vụ công tại “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả”
Áp dụng hình thức thanh toán điện tử đối các dịch vụ công tại “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả”
Xem tiếp
Thông báo về thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Thông báo về thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại quận Tân Bình
Xem tiếp
Thông báo về việc thay đổi hình thức gửi tin nhắn các dịch vụ điện Thông báo về việc thay đổi hình thức gửi tin nhắn các dịch vụ điện
Thay đổi hình thức gửi tin nhắn các dịch vụ điện
Xem tiếp
Chương trình “Ngày hội giới thiệu sản phẩm Bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2022 - 2023” Chương trình “Ngày hội giới thiệu sản phẩm Bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2022 - 2023”
“Ngày hội giới thiệu sản phẩm Bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2022 - 2023”
Xem tiếp
Thông báo về việc chuyển đổi Đại lý Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế từ Ủy ban nhân dân phường sang Điểm thu của Tổ chức dịch vụ thu Thông báo về việc chuyển đổi Đại lý Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế từ Ủy ban nhân dân phường sang Điểm thu của Tổ chức dịch vụ thu
chuyển đổi Đại lý Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế từ Ủy ban nhân dân phường sang Điểm thu của Tổ chức dịch vụ thu
Xem tiếp