PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông báo
Thồng báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tháng 7, 8 năm 2021 Thồng báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tháng 7, 8 năm 2021
Thông báo thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tháng 7, 8 năm 2021
Xem tiếp
Thông báo về việc triển khai sử dụng Hệ thống khai báo y tế điện tử của Thành phố Thông báo về việc triển khai sử dụng Hệ thống khai báo y tế điện tử của Thành phố
UBND phường 1 triển khai thực hiện đăng ký thông tin sử dụng Hệ thống khai báo y tế của Thành phố Hồ Chí Minh
Xem tiếp
Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử
Phường 1 triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử
Xem tiếp
Thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 Thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19
Kết quả xét nghiệm COVID-19 cộng đồng tại hẻm 333 Lê Văn Sỹ
Xem tiếp
Thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 Thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ủy ban nhân dân Phường 1 tổ chức niêm yết danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị số 5; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X – Đơn vị số 22
Xem tiếp
Quyết định công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường (Chỉ số PAR Index) Quyết định công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường (Chỉ số PAR Index)
Quyết định công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường (Chỉ số PAR Index)
Xem tiếp
Đánh giá, xếp loại thi đua công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội năm 2020 Đánh giá, xếp loại thi đua công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội năm 2020
Đánh giá, xếp loại thi đua công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội năm 2020
Xem tiếp
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Xem tiếp
LỊCH TIÊM CHỦNG TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 1 LỊCH TIÊM CHỦNG TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 1
Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong buổi tiêm chủng, quý phụ huynh và người tiêm chủng cần thực hiện một số nội dung chính sau
Xem tiếp