PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông báo
Quyết định công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường (Chỉ số PAR Index) Quyết định công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường (Chỉ số PAR Index)
Quyết định công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường (Chỉ số PAR Index)
Xem tiếp
Đánh giá, xếp loại thi đua công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội năm 2020 Đánh giá, xếp loại thi đua công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội năm 2020
Đánh giá, xếp loại thi đua công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội năm 2020
Xem tiếp
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Xem tiếp
LỊCH TIÊM CHỦNG TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 1 LỊCH TIÊM CHỦNG TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 1
Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong buổi tiêm chủng, quý phụ huynh và người tiêm chủng cần thực hiện một số nội dung chính sau
Xem tiếp
THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÀ SOÁT, THỐNG KÊ SỐ LIỆU NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM DO DỊCH COVID-19 THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÀ SOÁT, THỐNG KÊ SỐ LIỆU NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM DO DỊCH COVID-19
Thực hiện Công văn số 372/LĐTBXH ngày 18 tháng 4 năm 2020 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Tân Bình về việc báo cáo số liệu người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân Phường 1 thông báo một số nội dung sau:
Xem tiếp
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Xem tiếp
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 1 LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 1 LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 1, LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Xem tiếp
Hướng dẫn đăng ký Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Hướng dẫn đăng ký Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Hướng dẫn đăng ký Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Xem tiếp