PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông tin tuyên truyền
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ CÁCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT, BỆNH TAY CHÂN MIỆNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ CÁCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT, BỆNH TAY CHÂN MIỆNG
Những điều cần biết để phòng, chống hiệu quả bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng.
Xem tiếp
LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật này có 9 chương, 78 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
Xem tiếp
LỊCH TIÊM CHỦNG TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 1 LỊCH TIÊM CHỦNG TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 1
Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong buổi tiêm chủng, quý phụ huynh và người tiêm chủng cần thực hiện một số nội dung chính sau
Xem tiếp
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA  PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN
Xem tiếp
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE MÁY ĐIỆN QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE MÁY ĐIỆN
Trích Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020
Xem tiếp
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Trích Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020
Xem tiếp
MỘT SỐ QUY ĐỊNH  VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP NGÀY 14/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP NGÀY 14/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; Nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch và chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận giới thiệu một số quy định về Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Nghị định 176/2013/NĐ-CP, cụ thể sau:
Xem tiếp
THÔNG BÁO LỊCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TIỀN TRỢ CẤP CHÍNH SÁCH (NCC) THÁNG 4/2020 THÔNG BÁO LỊCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TIỀN TRỢ CẤP CHÍNH SÁCH (NCC) THÁNG 4/2020
THÔNG BÁO LỊCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TIỀN TRỢ CẤP CHÍNH SÁCH (NCC) THÁNG 4/2020
Xem tiếp
HƯỚNG DẪN NGƯỜI NỘP THUẾ NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ ÔTÔ, XE MÁY HƯỚNG DẪN NGƯỜI NỘP THUẾ NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ ÔTÔ, XE MÁY
HƯỚNG DẪN NGƯỜI NỘP THUẾ NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ ÔTÔ, XE MÁY
Xem tiếp
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ QUA PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ QUA PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ QUA PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
Xem tiếp