PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông tin tuyên truyền
Phụ lục 3 Phụ lục 3
Trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân khi sở hữu SIM di động
Xem tiếp
Phụ lục 2 - Tuyên truyền đối với tin nhắn rác, tránh mất tiền  trong tài khoản điện thoại di động Phụ lục 2 - Tuyên truyền đối với tin nhắn rác, tránh mất tiền trong tài khoản điện thoại di động
Theo quy định pháp luật hiện hành, tất cả các dịch vụ nội dung liên quan đến các đầu số 1900xxxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx, 9xxx... đều phải công khai công bố, niêm yết đầy đủ thông tin về giá, giá cước trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử, Internet, tin nhắn, thư điện tử và khi người sử dụng gọi điện tới tổng đài cung cấp dịch vụ nội dung, cụ thể là gọi điện tới các tổng đài 1900xxxx
Xem tiếp
Phụ lục 1 - Tuyên truyền các dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động Phụ lục 1 - Tuyên truyền các dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
Theo quy định pháp luật hiện hành, các nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn phải nhận được sự đồng ý của người sử dụng mới được phép kích hoạt cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ cũng được quyền sử dụng nhiều phương thức khác nhau để quảng cáo dịch vụ như: nhắn tin quảng cáo trực tiếp theo cú pháp, quảng cáo trên website, quảng cáo qua báo đài…, nội dung quảng cáo phải phản ánh đầy đủ thông tin về giá cước và cách thức sử dụng.
Xem tiếp
CHẾ ĐỊNH VỀ THỪA KẾ  TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ CHẾ ĐỊNH VỀ THỪA KẾ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ
(Bộ Luật dân sự được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017)
Xem tiếp
Tìm hiểu chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại Tìm hiểu chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại
Tìm hiểu chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại
Xem tiếp
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TỐ CÁO MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TỐ CÁO
Một số quy định của Pháp luật về Tố cáo
Xem tiếp
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
(Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2008)
Xem tiếp
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA  PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN
(Luật Tiếp công dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014)
Xem tiếp
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CỤM TRƯỜNG HỌC TẠI KHU ĐẤT  CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG PHƯỜNG 6, QUẬN TÂN BÌNH MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CỤM TRƯỜNG HỌC TẠI KHU ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG PHƯỜNG 6, QUẬN TÂN BÌNH
Thứ nhất: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình khẳng định về pháp lý khu đất công trình công cộng Phường 6, Tân Bình LÀ ĐẤT CÔNG, cụ thể:
Xem tiếp
TIÊU CHUẨN GIA ĐÌNH VĂN HÓA - KHU PHỐ VĂN HÓA TIÊU CHUẨN GIA ĐÌNH VĂN HÓA - KHU PHỐ VĂN HÓA
Tiêu chuẩn Gia đình văn hóa - Khu phố văn hóa (Trích Hướng dẫn số 02/HD-UBND-VX ngày 15/3/2019 của UBND quận Tân Bình)
Xem tiếp