PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông tin tuyên truyền
TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 01-04-2019 TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 01-04-2019
Kể từ 0h ngày 1/4/2019, Việt Nam sẽ chính thức tiến hành Cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở lần thứ 5 kể từ cuộc Tổng điều tra lần đầu tiên vào năm 1979. Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA luôn đồng hành và hỗ trợ chính phủ tiến hành các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở. Đây là cuộc Tổng điều tra lần thứ năm UNFPA đã hộ trợ kỹ thuật và tài chính cho Tổng cục thống kê tiến hành Tổng điều tra 2019. Mời bạn xem video do UNFPA mới sản xuất để tìm hiểu thêm về quá trình chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra hết sức quy mô và quan trọng này.
Xem tiếp
PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI
Kiến thức về phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi
Xem tiếp
CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM TRƯỜNG HỌC THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TẠI PHƯỜNG 6, QUẬN TÂN BÌNH CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM TRƯỜNG HỌC THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TẠI PHƯỜNG 6, QUẬN TÂN BÌNH
Dự án xây dựng khu trường học công lập đạt chuẩn quốc gia do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình làm chủ đầu tư (gồm 3 bậc học: 20 lớp Mầm non, 30 lớp Tiểu học và 45 lớp Trung học cơ sở) trên khu đất công trình công cộng có diện tích 4,8 ha tọa lạc tại phường 6, quận Tân Bình là một trong những công trình trọng điểm của quận.
Xem tiếp
Quyết định 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Xem tiếp
Quyết định 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của UBND Thành phố về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của UBND Thành phố về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của UBND Thành phố về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố
Xem tiếp
Quyết định 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Xem tiếp
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM "TÂN BÌNH TRỰC TUYẾN" HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM "TÂN BÌNH TRỰC TUYẾN"
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm "Tân Bình trực tuyến"
Xem tiếp
Hướng dẫn đăng ký Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Hướng dẫn đăng ký Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Hướng dẫn đăng ký Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Xem tiếp
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI
Xem tiếp