PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông tin tuyên truyền
HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
Tuyên truyền đến Đoàn viên, Hội viên, nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. 2. Nâng cao nhận thức cho Đoàn viên, Hội viên, nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, tạo sự thống nhất, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử, chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của Nhân dân ta.
Xem tiếp
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Phường 1 Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Phường 1
Ủy ban nhân dân phường 1 thực hiện Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn phường.
Xem tiếp
NHỮNG LƯU Ý VỀ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN NHỮNG LƯU Ý VỀ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
NHỮNG LƯU Ý VỀ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Xem tiếp
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện cấp thẻ BHYT mẫu mới từ ngày 01/4/2021 Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện cấp thẻ BHYT mẫu mới từ ngày 01/4/2021
Mẫu thẻ BHYT mới là một trong những giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành BHXH Việt Nam, đảm bảo tốt nhất quyền lợi về BHYT cho người tham gia, tạo thuận lợi cho cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT.
Xem tiếp
Hướng dẫn về hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hướng dẫn về hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cừ đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân phường 1 đăng tải Thông báo số 37/TB-UBBC của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 hướng dẫn về hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Quyền bầu cử và ứng cử đã được Hiến pháp qua các thời kỳ ghi nhận. Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (được sửa đổi bổ sung năm  2020), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 đã có những nội dung đổi mới quan trọng, tiếp tục đề cao và phát huy quyền của Nhân dân trong bầu cử, ứng cử để lập ra cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương là Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.
Xem tiếp
Bộ Y tế khuyến cáo “5K” người dân chung sống an toàn với dịch bệnh Bộ Y tế khuyến cáo “5K” người dân chung sống an toàn với dịch bệnh
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế. Thông điệp kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19.
Xem tiếp
Tham gia giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh lần 2, năm 2021 Tham gia giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh lần 2, năm 2021
Tham gia giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh lần 2, năm 2021
Xem tiếp
Thông báo thực hiện công tác vệ sinh công cộng phục vụ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn phường 1 Thông báo thực hiện công tác vệ sinh công cộng phục vụ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn phường 1
Thực hiện theo Công văn số 2340/UBND-KT ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về kế hoạch thực hiện công tác vệ sinh công cộng phục vụ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn phường 1.
Xem tiếp
TUYÊN TRUYỀN VỀ CẤP, QUẢN LÝ THỂ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH TUYÊN TRUYỀN VỀ CẤP, QUẢN LÝ THỂ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH
TUYÊN TRUYỀN VỀ CẤP, QUẢN LÝ THỂ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH
Xem tiếp