PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Tin tức - sự kiện
PHƯỜNG 1 THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TRỘM ĐỘT NHẬP, TRỘM XE MÁY VÀO NHỮNG ĐÊM MƯA BÃO PHƯỜNG 1 THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TRỘM ĐỘT NHẬP, TRỘM XE MÁY VÀO NHỮNG ĐÊM MƯA BÃO
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TRỘM ĐỘT NHẬP, TRỘM XE MÁY VÀO NHỮNG ĐÊM MƯA BÃO
Xem tiếp
VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH NGHIÊM PHÁP LUẬT, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG, PHÒNG CHỐNG HÀNH XỬ BẠO LỰC VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH NGHIÊM PHÁP LUẬT, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG, PHÒNG CHỐNG HÀNH XỬ BẠO LỰC
VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH NGHIÊM PHÁP LUẬT, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG, PHÒNG CHỐNG HÀNH XỬ BẠO LỰC
Xem tiếp
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG CHO VAY NẶNG LÃI, "TÍN DỤNG ĐEN" TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG CHO VAY NẶNG LÃI, "TÍN DỤNG ĐEN"
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG CHO VAY NẶNG LÃI, "TÍN DỤNG ĐEN"
Xem tiếp
Tuyên truyền thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư      trên địa bàn quận Tân Bình Tuyên truyền thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn quận Tân Bình
Tuyên truyền thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn quận Tân Bình
Xem tiếp
Ủy ban nhân dân Phường 1 phát động cao điểm về cải cách hành chính năm 2020, với chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” Ủy ban nhân dân Phường 1 phát động cao điểm về cải cách hành chính năm 2020, với chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”
Ủy ban nhân dân Phường 1 phát động cao điểm về cải cách hành chính năm 2020, với chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; trong đó, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp”
Xem tiếp
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ CÁCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT, BỆNH TAY CHÂN MIỆNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ CÁCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT, BỆNH TAY CHÂN MIỆNG
Những điều cần biết để phòng, chống hiệu quả bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng.
Xem tiếp
LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật này có 9 chương, 78 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
Xem tiếp
LỊCH TIÊM CHỦNG TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 1 LỊCH TIÊM CHỦNG TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 1
Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong buổi tiêm chủng, quý phụ huynh và người tiêm chủng cần thực hiện một số nội dung chính sau
Xem tiếp