PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Tin tức - sự kiện
Phụ lục 13 - Mẫu Báo cáo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Phụ lục 13 - Mẫu Báo cáo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Báo cáo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Xem tiếp
Phụ lục 11 - Về tuyên truyền sóng điện từ trường trạm thu phát sóng di động (trạm BTS) không ảnh hưởng đến sức khỏe con người Phụ lục 11 - Về tuyên truyền sóng điện từ trường trạm thu phát sóng di động (trạm BTS) không ảnh hưởng đến sức khỏe con người
Về tuyên truyền sóng điện từ trường trạm thu phát sóng di động (trạm BTS) không ảnh hưởng đến sức khỏe con người
Xem tiếp
Phụ lục 10 - Hướng dẫn công tác quản lý về thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính viễn thông  trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn. Phụ lục 10 - Hướng dẫn công tác quản lý về thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính viễn thông trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn.
Hướng dẫn công tác quản lý về thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính viễn thông trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn.
Xem tiếp
Phụ lục 09 - Về mẫu báo cáo kết quả thực hiện quản lý Nhà nước về tần số vô tuyến điện Phụ lục 09 - Về mẫu báo cáo kết quả thực hiện quản lý Nhà nước về tần số vô tuyến điện
Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quản lý Nhà nước về tần số vô tuyến điện
Xem tiếp
Phụ lục 06 - Về quy định Thời gian đóng, mở cửa; quyền và nghĩa vụ; xử lý vi phạm hành chính của đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phụ lục 06 - Về quy định Thời gian đóng, mở cửa; quyền và nghĩa vụ; xử lý vi phạm hành chính của đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Thời gian đóng, mở cửa; quyền và nghĩa vụ; xử lý vi phạm hành chính của đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Xem tiếp
Phụ lục 4 Phụ lục 4
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ chuyển mạng giữ số (MNP)
Xem tiếp
Phụ lục 3 Phụ lục 3
Trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân khi sở hữu SIM di động
Xem tiếp
Phụ lục 2 - Tuyên truyền đối với tin nhắn rác, tránh mất tiền  trong tài khoản điện thoại di động Phụ lục 2 - Tuyên truyền đối với tin nhắn rác, tránh mất tiền trong tài khoản điện thoại di động
Theo quy định pháp luật hiện hành, tất cả các dịch vụ nội dung liên quan đến các đầu số 1900xxxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx, 9xxx... đều phải công khai công bố, niêm yết đầy đủ thông tin về giá, giá cước trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử, Internet, tin nhắn, thư điện tử và khi người sử dụng gọi điện tới tổng đài cung cấp dịch vụ nội dung, cụ thể là gọi điện tới các tổng đài 1900xxxx
Xem tiếp
Phụ lục 1 - Tuyên truyền các dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động Phụ lục 1 - Tuyên truyền các dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
Theo quy định pháp luật hiện hành, các nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn phải nhận được sự đồng ý của người sử dụng mới được phép kích hoạt cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ cũng được quyền sử dụng nhiều phương thức khác nhau để quảng cáo dịch vụ như: nhắn tin quảng cáo trực tiếp theo cú pháp, quảng cáo trên website, quảng cáo qua báo đài…, nội dung quảng cáo phải phản ánh đầy đủ thông tin về giá cước và cách thức sử dụng.
Xem tiếp