PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Tin tức - sự kiện
CHẾ ĐỊNH VỀ THỪA KẾ  TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ CHẾ ĐỊNH VỀ THỪA KẾ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ
(Bộ Luật dân sự được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017)
Xem tiếp
Tìm hiểu chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại Tìm hiểu chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại
Tìm hiểu chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại
Xem tiếp
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TỐ CÁO MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TỐ CÁO
Một số quy định của Pháp luật về Tố cáo
Xem tiếp
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
(Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2008)
Xem tiếp
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA  PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN
(Luật Tiếp công dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014)
Xem tiếp
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CỤM TRƯỜNG HỌC TẠI KHU ĐẤT  CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG PHƯỜNG 6, QUẬN TÂN BÌNH MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CỤM TRƯỜNG HỌC TẠI KHU ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG PHƯỜNG 6, QUẬN TÂN BÌNH
Thứ nhất: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình khẳng định về pháp lý khu đất công trình công cộng Phường 6, Tân Bình LÀ ĐẤT CÔNG, cụ thể:
Xem tiếp
TIÊU CHUẨN GIA ĐÌNH VĂN HÓA - KHU PHỐ VĂN HÓA TIÊU CHUẨN GIA ĐÌNH VĂN HÓA - KHU PHỐ VĂN HÓA
Tiêu chuẩn Gia đình văn hóa - Khu phố văn hóa (Trích Hướng dẫn số 02/HD-UBND-VX ngày 15/3/2019 của UBND quận Tân Bình)
Xem tiếp
TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 01-04-2019 TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 01-04-2019
Kể từ 0h ngày 1/4/2019, Việt Nam sẽ chính thức tiến hành Cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở lần thứ 5 kể từ cuộc Tổng điều tra lần đầu tiên vào năm 1979. Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA luôn đồng hành và hỗ trợ chính phủ tiến hành các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở. Đây là cuộc Tổng điều tra lần thứ năm UNFPA đã hộ trợ kỹ thuật và tài chính cho Tổng cục thống kê tiến hành Tổng điều tra 2019. Mời bạn xem video do UNFPA mới sản xuất để tìm hiểu thêm về quá trình chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra hết sức quy mô và quan trọng này.
Xem tiếp
PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI
Kiến thức về phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi
Xem tiếp
CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM TRƯỜNG HỌC THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TẠI PHƯỜNG 6, QUẬN TÂN BÌNH CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM TRƯỜNG HỌC THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TẠI PHƯỜNG 6, QUẬN TÂN BÌNH
Dự án xây dựng khu trường học công lập đạt chuẩn quốc gia do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình làm chủ đầu tư (gồm 3 bậc học: 20 lớp Mầm non, 30 lớp Tiểu học và 45 lớp Trung học cơ sở) trên khu đất công trình công cộng có diện tích 4,8 ha tọa lạc tại phường 6, quận Tân Bình là một trong những công trình trọng điểm của quận.
Xem tiếp