PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Tin tức - sự kiện
Quyết định 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Xem tiếp
Quyết định 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của UBND Thành phố về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của UBND Thành phố về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của UBND Thành phố về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố
Xem tiếp
Quyết định 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Xem tiếp
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM "TÂN BÌNH TRỰC TUYẾN" HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM "TÂN BÌNH TRỰC TUYẾN"
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm "Tân Bình trực tuyến"
Xem tiếp
Hướng dẫn đăng ký Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Hướng dẫn đăng ký Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Hướng dẫn đăng ký Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Xem tiếp
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI
Xem tiếp
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG
Tối ngày 20/7/2018, Đảng ủy-UBND phường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về “Luật an ninh mạng” cho hơn 200 cán bộ, hội viên, đoàn viên các Hội, đoàn thể và nhân dân trong phường.
Xem tiếp
Thông báo về việc triển khai công tác huy động trẻ đến trường năm học 2018 – 2019  trên địa bàn phường 1 Thông báo về việc triển khai công tác huy động trẻ đến trường năm học 2018 – 2019 trên địa bàn phường 1
Thông báo về việc triển khai công tác huy động trẻ đến trường năm học 2018 – 2019 trên địa bàn phường 1
Xem tiếp
BAN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG PHƯỜNG 1 THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG CHIÊU SINH ĐÀO TẠO NGHỀ MIỄN PHÍ BAN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG PHƯỜNG 1 THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG CHIÊU SINH ĐÀO TẠO NGHỀ MIỄN PHÍ
Ban Giảm nghèo bền vững phường 1 thông tin về nội dung chiêu sinh đào tạo nghề miễn phí
Xem tiếp
NGHỊ QUYẾT SỐ 54/2017/QH14 NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2017  CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ  PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGHỊ QUYẾT SỐ 54/2017/QH14 NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
   Để triển khai, thi hành Kết luận 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54 của Quốc hội kịp thời, đầy đủ, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả và toàn diện, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai các nội dung, đề án thực hiện, cụ thể như sau:
Xem tiếp