PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Tin tức - sự kiện
Phường 1 ra mắt Đội hình tuyên truyền lưu động trên địa bàn phường Phường 1 ra mắt Đội hình tuyên truyền lưu động trên địa bàn phường
Đội hình tuyên truyền lưu động trên địa bàn phường 1, quận Tân Bình
Xem tiếp
PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT NHÂM DẦN 2022 PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT NHÂM DẦN 2022
PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT NHÂM DẦN 2022
Xem tiếp
Ngày hội Hiến máu tình nguyện lần 1 năm 2022 Ngày hội Hiến máu tình nguyện lần 1 năm 2022
Phường 1 tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện lần 1 năm 2022
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 1 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Xem tiếp
Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử
Phường 1 triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử
Xem tiếp
HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
Tuyên truyền đến Đoàn viên, Hội viên, nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. 2. Nâng cao nhận thức cho Đoàn viên, Hội viên, nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, tạo sự thống nhất, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử, chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của Nhân dân ta.
Xem tiếp
Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công và rộn ràng chào đón năm mới năm Tân Sửu 2021 Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công và rộn ràng chào đón năm mới năm Tân Sửu 2021
Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công và rộn ràng chào đón năm mới năm Tân Sửu 2021, Cấp ủy Chi bộ, Ban điều hành khu phố cùng Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể khu phố phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực
Xem tiếp
Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Giao thông đường bộ; phòng, chống tội phạm và phòng, chống cháy, nổ  trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Giao thông đường bộ; phòng, chống tội phạm và phòng, chống cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trên địa bàn phường trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu, vào ngày 21 và 22/01/2021, Ủy ban nhân dân Phường 1 đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Giao thông đường bộ; phòng, chống tội phạm và phòng, chống cháy, nổ.
Xem tiếp