PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Cuộc thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Nhằm hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022” trên địa bàn phường, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới phường phát động Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

- Thời gian thi: 18/11/2022 đến 24/11/2022

- Quét mã QR để tham gia hoặc vào link https://by.com.vn/binhdanggioip1