PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 1 LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày 16/5/2020, Phường 1 quận Tân Bình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội trường Bảo tàng Quân khu 7.


Đ/c Nguyễn Trung Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Bình.

 

    Đại hội triệu tập 100 đại biểu đến từ 16 chi bộ và 2 đảng bộ bộ phận trực thuộc phường.

    Trong 05 năm qua, Đảng bộ phường 1 luôn phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị của phường tận dụng thời cơ, thuận lợi và khắc phục những hạn chế, yếu kém, vượt qua thách thức, khó khăn; hoàn thành 10/13 chỉ tiêu Nghị quyết và thực hiện tốt chương trình trọng điểm của phường. Đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu dâng hoa và thăm quan Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ

 

Đai biểu thực hiện nghi lễ chào cờ Khai mạc Đại hội

 

    Đại hội cũng nhìn nhận những hạn chế và khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường 1 nhiệm kỳ 2015 – 2020 như: Chỉ tiêu vận động, chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp kết quả còn thấp; việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay chưa đạt hiệu quả cao; số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn ưu đãi còn thấp so với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp; việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới thiết bị, công nghệ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp còn hạn chế; một số ngành dịch vụ chất lượng cao phát triển chậm; việc thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, trật tự lề đường, vệ sinh môi trường có chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao, chưa bền vững; cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng yêu cầu cho công tác giáo dục và đào tạo; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tập trung nhưng phạm pháp hình sự có năm tăng, tỷ lệ phá án thấp; công tác tạo nguồn phát triển đảng hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu Quận giao nhưng chưa đồng đều tại các chi bộ, chưa hoàn thành chỉ tiêu cử tuyển đảng viên chính thức thi hành nghĩa vụ quân sự; công tác xây dựng Đảng được chú trọng lãnh đạo, nhưng chất lượng sinh hoạt Đảng của một số cấp uỷ, tổ chức Đảng còn hạn chế. Nghị quyết lãnh đạo còn thiếu trọng tâm trọng điểm để tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân đang quan tâm, nhất là ở địa bàn dân cư; trong thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình có nơi còn tình trạng nể nang, ngại va chạm; một số chi bộ nhận xét đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 76-QĐ/TW (nay là Quy định số 213-QĐi/TW) của Bộ Chính trị còn mang tính hình thức; công tác tạo nguồn quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn bất cập, có lúc, có thời điểm chưa tương xứng với nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn chậm; hệ thống tổ chức chính trị - xã hội phường đã có nhiều khởi sắc, nhưng chưa đều, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp để vận động nhân dân cùng thực hiện, còn có hiện tượng chạy theo thành tích, hành chính. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, đoàn thể xã hội còn lúng túng, chưa xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm nên hiệu quả chưa cao.

    Đại hội cũng chỉ ra sáu bài học kinh nghiệm trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

 

Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ phường

 

    Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 05 năm 2020 – 2025, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã nhất trí và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát, đó là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Xây dựng Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể vững mạnh. Phát triển kinh tế theo hướng Thương mại - Dịch vụ chất lượng cao và bền vững. Nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng môi trường văn hoá - xã hội gắn với bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Phường 1 phát triển toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại”.

    Phấn đấu thực hiện và hoàn thành 13 chỉ tiêu, 6 chương trình và 01 công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ XIV.

 

Đai biểu tham quan khu vực triển lãm sách và hình ảnh hoạt động

Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Bình đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ phường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, huy động tối đa nguồn lực nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thương mại dịch vụ của phường, quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp của địa phương; thực hiện tốt các công trình, chương trình đã đề ra, có kế hoạch cụ thể để hoàn thành đảm bảo theo yêu cầu; quan tâm công tác phát triển văn hóa xã hội phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Đặc biệt, cần chú ý không để dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong cộng đồng; thực hiện tốt công tác kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự trên địa bàn phường, không để xảy ra trọng án, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.

    Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của phường, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ XIV cần nâng cao năng lực chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phòng tránh có hiệu quả những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, quan tâm củng cố xây dựng các tổ chức hội, đoàn thể của địa phương nhằm thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

    Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 10/11 đồng chí (khuyết cơ cấu quân sự địa phương theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy), bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Châu Văn Tình tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy phường 1, quận Tân Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin và ảnh:  Đỗ Quốc Tuấn - Cán bộ Văn phòng Đảng ủy