PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Hoạt động tuyên truyền Pháp luật hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đoàn phường phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường tổ chức hội nghị tuyên truyền tháng hành động vì an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh, 5 khu phố, 64 tổ dân phố và Đoàn viên, Hội viên, người dân trên địa bàn phường.