PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Hội đồng nhân dân Phường 1 tổ chức kỳ họp thứ Mười lăm Hội đồng nhân dân Phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 24/7/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường 1 quận Tân Bình nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ Mười lăm.

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), song với việc thực hiện sớm và đồng bộ các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của phường tương đối ổn định; phường đã tập trung nhiều giải pháp cụ thể vừa phòng chống dịch vừa tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung đảm bảo đúng tiến độ (hiện nay 03 công trình đã hoàn tất thi công đưa vào sử dụng gồm các công trình sau: Hẻm 343 Nguyễn Trọng Tuyển, hẻm 247 Bùi Thị Xuân, hẻm 305/25 Lê Văn Sỹ); các hoạt động trên lĩnh vực quản lý đô thị, văn hóa – xã hội; công tác cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh theo hướng công khai, minh bạch, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

      Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, một số ngành nghề, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, dẫn tới một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp hơn so với cùng kỳ, Doanh thu thương mại – dịch vụ thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm 3,84% so với cùng kỳ năm 2019, Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm 8,18% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước thực hiện trong 6 tháng năm 2020 đạt 50% dự toán quận giao. Công tác giao quân nghĩa vụ quân sự chưa đảm bảo chỉ tiêu quận giao. Công tác quản lý trật tự lòng, lề đường chưa duy trì hiệu quả, thường xuyên. Vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm tại một số địa điểm kinh doanh trên địa bàn.

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe các báo cáo và tờ trình của Thường trực HĐND phường và UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã giải trình các kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp.

Sau khi xem xét, các đại biểu HĐND phường đã thảo luận và thông qua các nghị quyết về: tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2020; chương trình giám sát năm 2021 của HĐND phường; thông qua công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân phường đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Ủy ban nhân dân phường và miễn nhiệm Trưởng Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân phường. Kết quả như sau:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân phường thống nhất 100% tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đề nghị miễn nhiệm ông Bùi Hoàng Lộc – Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân phường lý do nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 Bà Phan Hoàng Oanh trình Hội đồng nhân dân phường xem xét, quyết định. Kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường bà Phan Hoàng Oanh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 (đạt 22/22/23 phiếu).