PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Hội nghị tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2022

Ngày 07/4/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường , Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường 1 tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tham dự Hội nghị, có các ông, bà đại diện Đảng ủy – UBND phường, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, Ban điều hành 5 khu phố và 60 thanh niên và gia đình cũng tham dự Hội nghị.


Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Kháng -báo cáo viên - triển khai tóm tắt Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự như Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.… Đồng thời, nêu những điểm mới, những vấn đề cơ bản và trọng tâm của Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 như: đối tượng, độ tuổi gọi nhập ngũ; đối tượng được miễn thực hiện Nghĩa vụ Quân sự; đối tượng không được đăng ký Nghĩa vụ Quân sự, đối tượng được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ; các chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký Nghĩa vụ Quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của công dân, các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện Nghĩa vụ Quân sự và các Điều khoản xử lý vi phạm…

Hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về Luật Nghĩa vụ quân sự đến với nhân dân trên địa bàn quận, đặc biệt là các thanh niên và gia đình thanh niên trong độ tuổi gọi khám tuyển, qua đó giúp họ thấy được nghĩa vụ của mình đối với đất nước, hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân với Tổ quốc. Đồng thời, tại Hội nghị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Phường cũng đã tổ chức phát lệnh gọi cho 59 công dân đăng ký Nghĩa vụ quân sự năm 2022.