PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Hội thi trực tuyến tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài

Ủy ban nhân dân phường thông báo về việc tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tư pháp tổ chức

Mọi người có thể đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia hội thi

https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen/Pages/CuocThiTT.aspx