PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Hội thu heo đất

HỘI KHUYẾN HỌC

          Sáng ngày 17/5/2018 Hội khuyến học phường tổ chức “Hội thu heo đất” với tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ và hội viên Hội khuyến học phường đã hưởng ứng phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” và vận động các hộ dân tiết kiệm bằng nhiều hình thức như: nuôi heo đất, gửi tiết kiệm. Kết quả số heo đất nuôi là 105 con, số tiến thu được là 68.700.000 đồng, số tiền này các tổ hội viên đã đưa vào quỹ khuyến học của phường đẩ tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi liên tuc nhiều năm, gia đình hiếu học. Hội khuyến học phường mong các cá nhân và hộ dân tiếp tục hưởng ứng phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” và tiết kiệm gây quỹ học tập trong gia đình để “Hội thu heo đất” đạt kết quả cao hơn.

Hội thu heo đất chi hội khu phố 4

Hội thu heo đất chi hội khu phố 2