PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
HỌP MẶT KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2022), TUYÊN DƯƠNG CÁC GƯƠNG ĐIỂN HÌNH "DÂN VẬN KHÉO" NĂM 2022

Nhằm góp phần tạo động lực thúc đẩy làm tốt công tác Dân vận của Đảng trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát động phong trào thi đua Dân vận khéo trong toàn hệ thống chính trị. Sáng ngày 08/10/2022, Đảng ủy Phường 1 tổ chức chương trình kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022), tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 và triển khai các văn bản về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị.

Đến tham dự chương trình có sự hiện diện của: Đồng chí Châu Văn Tình - Bí thư Đảng uỷ phường; Đồng chí Bùi Hoàng Lộc - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường; Đồng chí Tôn Nữ Hồng Châu - Phó Bí thư/Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; cùng các đồng chí Trưởng, phó Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phường, các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ và đảng viên thuộc đảng bộ phường. Đặc biệt là sự hiện diện của 10 tập thể, 09 cá nhân điển hình được khen thưởng trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2022.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Hoàng Lộc - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường ôn lại kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận, báo cáo kết quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Châu Văn Tình - Bí thư Đảng uỷ phường đánh giá cao kết quả đạt được của hệ thống chính trị phường trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022. Đồng thời, đề nghị Khối vận phường khắc phục những mặt tồn tại để nâng cao chất lượng các hoạt động và mô hình trong năm thời gian tới.

Sau chương trình, Đảng ủy phường tổ chức quán triệt, triển khai các quyết định của Trung ương, Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh và Quận uỷ Tân Bình về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị đến đến cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị. Đồng chí Châu Văn Tình - Báo cáo viên Quận/Bí thư Đảng uỷ phường quán triệt, triển khai Quyết định số 23-QD/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị, Quyết định 784-QĐ/TU ngày 06/5/2022 của Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 1253-QĐ/QU ngày 16/6/2022 của Ban Thường vụ Quận uỷ về việc ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị nhằm tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức đối với công tác Dân vận trong thời gian tình hình mới.

ZaloZalo

ZaloZaloZalo