PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ HỖ TRỢ F1 HOÀN THÀNH CÁCH LY, F0 ĐIỀU TRỊ TẠI CƠ SỞ Y TẾ, TẠI NHÀ

Căn cứ Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 /7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ủy ban nhân dân Phường 1 thông báo triển khai, hướng dẫn hồ sơ chính sách hỗ trợ người điều trị COVID-19, cách ly y tế nộp tại phường gồm các hồ sơ như sau:

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày 06 tháng 11 năm 2021 gồm:

- Giấy ra viện (bản chính).

- Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị (bản chính).

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân (CMND), thẻ căn cước công dân (CCCD), thẻ bảo hiểm y tế.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày 06 tháng 11 năm 2021:

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã hoặc của cơ quan y tế về việc cách ly y tế tại cơ sở cách ly (bản chính).

- Giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày 07 tháng 7 năm 2021 (bản chính).

- Phiếu thu hoặc biên lai hoặc giấy xác nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly (bản chính).

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, CMND, thẻ CCCD, thẻ bảo hiểm y tế, giấy xác nhận mức độ khuyết tật.

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn đối với F1 cách ly tại nhà, F0 điều trị tại nhà, gồm:

- Văn bản của Ủy ban nhân dân phường cách ly tại nhà hoặc điều trị tại nhà (bản chính).

- Giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly tại nhà đối với F1; xác nhận hoàn thành điều trị tại nhà đối với F0 (bản chính).

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, CMND, thẻ CCCD, thẻ bảo hiểm y tế, giấy xác nhận mức độ khuyết tật.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế:

- Đối với F0, F1 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế: Hồ sơ nộp như mục 1, 2 ở trên (không nộp biên lai hoặc phiếu thu hoặc biên nhận tiền ăn).

- Đối với F0 điều trị tại nhà, F1 cách ly tại nhà: Hồ sơ nộp như mục 3 ở trên.

* THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

Vào các từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 30 tháng 01 năm 2022 tại Bộ phận Văn thư - Lưu trữ (tầng trệt ) - Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 1, địa chỉ: số 291 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình.

Trong quá trình thực hiện nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ: bà Lê Thị Kim Dung, Văn thư - Lưu trữ (Số điện thoại: 028.39913357) và bà Trần Thị Thu Thảo, Chuyên trách Bình Đẳng giới – Trẻ em (Số điện thoại: 028.39918212) để được hướng dẫn.