PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Hướng dẫn kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Để tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận đúng quy định hiện hành, UBND Phường 1 lưu ý một số nội dung như sau: