PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
HƯỚNG DẪN NGƯỜI NỘP THUẾ NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ ÔTÔ, XE MÁY

    Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 và Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Tổng cục thuế đã tổ chức thực hiện triển khai thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy. Theo đó, người dân có thể nộp lệ phí trước bạ qua mạng trực tuyến đối với ô tô. xe máy đăng ký tại địa bàn TP.HCM kể từ ngày 12/3/2020. 

    /public/upload/vhtt/files/vbden-25032020_0001_0001.pdf