PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022

 

Zalo

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Ủy ban nhân dân Phường 1 giới thiệu bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và đăng tải trên trang http://dx.gov.vn.

Zalo