PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Người cựu chiến binh hết lòng với công tác khu phố

Hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trở về với cuộc sống đời thường, hội viên Hội Cựu chiến binh TP tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động, công tác, tích cực đóng góp cho xã hội. Mỗi tấm gương trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống hôm nay. Và một trong số những gương sáng đó chính là cựu chiến binh Đồng Quốc Tâm – Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh phường 1, quận Tân Bình, TPHCM.

 

Đến khu phố 3, đường Bùi Thị Xuân, phường 1, quận Tân Bình, hỏi về cựu chiến binh Đồng Quốc Tâm, không ai là không biết. Sau gn 40 năm trong quân ngũ, ông Đng Quc Tâm v hưu theo chế đ. Va ngh hưu là ông đưc phân công làm Tng Ban công tác mt trn khu ph, sau đó vào Ban Chp hành Cu chiến binh phưng 1 cho đến nay.

Đ/c Đồng Quốc Tâm - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 1

Sinh ra ti mnh đt giàu truyn thng cách mng – Hà Tĩnh, đã hun đúc trong ông tinh thn kiên trung, bt khut ca ngưi b đi C H. Trong một thời gian dài, mặc dù chiến đấu trong điều kiện địa hình hiểm trở, gian khổ, thiếu thốn nhưng với tinh thần yêu nước, tràn đầy khí thế, đơn vị của ông đã kiên cường chiến đấu và chi viện cho các đơn vị bộ binh đánh địch, quyết tâm giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Cuộc đời quân ngũ 40 năm đã để lại trong cựu chiến binh Đồng Quốc Tâm những ký ức đẹp của một thời tuổi trẻ, với những năm tháng được sát cánh bên những đồng đội chiến đấu bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc mà ông không thể nào quên.

Trưc khi ngh hưu, ông là Đi tá -  Cm trưng Cm trinh sát KT (k thut) thuc Cc Trinh sát - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng. Trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Đồng Quốc Tâm vẫn phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Ông tích cực tham gia các phong trào của địa phương, hỗ trợ, giúp đỡ các đồng đội trong phát triển kinh tế, thường xuyên động viên con, cháu thực hiện và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Là mt ngưi sinh ra và ln lên phía Bc, khi trưng thành li quen vi môi trưng sng trong quân đi, do đó khi đưc giao nhim v mi đa phương, ông cũng không khi b ng. Ông k li, khu ph 3 là khu ph có nhng “đíểm đen” nổi cộm như khu “Xóm chuồng bò” và “Cầu Sạn”. Có người nói khi chưa gii phóng, nơi đây cnh sát chế đ cũ cũng phi ngán! Tuy vy, vi bn cht ca ngưi lính, nhn nhiệm vụ Đảng cấp trên giao, ông quan niệm đây là một mệnh lệnh với khẩu hiệu: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thng”.  

Đ gn dân, sát dân, đã bao đêm ông trăn tr, quyết tâm nghiên cu và đi hc lp thc hành din chn ca Giáo sư Tiến s Bùi Quc Châu đ vng dn, giúp đ cha nhng bnh ph biến ca tui già như đau lưng, đau vai gáy, đau đu gi… Thông qua nhng vic làm đó, ông có điu kin gn gũi, cu ni vi mi ngưi giúp ông làm tt công tác dân vn. Đ yên tâm vi nhim v mi, hai con ông (đã tt nghip đi hc có vic làm) luôn đng viên b hãy ra làm vic “vác tù và hàng tng” giúp dân. V ông cũng hết lòng chăm lo vui vén cho gia đình đ ông toàn tâm toàn ý công tác.

T mt khu ph có nhiu đim hn chế, nhưng t ngày cu chiến binh Đng Quc Tâm v làm Tng Ban công tác mt trn, khu ph 3 đã có s chuyn mình đáng k. Khu ph không có h nghèo, cn nghèo, nhân dân đoàn kết tương tr giúp đ ln nhau bng nhiu hình thc: thăm hi đng viên khi m đau, giúp vn làm ăn, gii thiu vic làm… Liên tc các năm, khu ph đu đt danh hiu Khu ph văn hóa xut sc và có khen thưng ca qun, đưc công nhn là khu ph an ninh, an toàn không cháy n.

 

 Ông: Đng Quc Tâm Phó ch tch Hội Cựu chiến binh phường 1 nhn giy khen “Cựu chiến binh gương mu giai đon 2014 -2019” do ch tch UBND qun Tân Bình tng.

 

Có th nói, ông đã cùng tp th Hi Cu chiến binh phưng 1 thi làn gió mi, năng đng sáng to vào nhng hot đng ca Hi. Có nhng mô hình mi như thành lp Câu lc b Cu chiến binh làm kinh tế gia đình (thành lp vào tháng 6/2018). Đc bit, công trình chào mng k nim 30 thành lp Hi Cu chiến binh Vit Nam ca Hi Cu chiến binh phưng 1, qun Tân Bình “Vn đng nhân dân t 24 lp camera an ninh”. Nhiu năm lin, Hi Cu chiến binh png 1 đu đt xut sc và đưc Thành hi, Qun hi khen thưng.

Vi nhng đóng góp không mt mi ca mình, cu chiến binh Đng Quc Tâm là mt gương sáng trên mt trn dân vn. Nhng vic làm ca ông đã càng làm sáng đp thêm hình ảnh người cựu chiến binh trên mặt trận mới.

Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần