PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Phụ lục 06 - Về quy định Thời gian đóng, mở cửa; quyền và nghĩa vụ; xử lý vi phạm hành chính của đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
  1. Quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:
  • Đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet được phép hoạt động hàng ngày từ 08 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày. Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 08 giờ sáng hôm sau.
  • Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân theo giờ mở, đóng cửa của địa điểm kinh doanh.
  • Tất cả các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng phải niêm yết công khai thời gian mở, đóng cửa hoạt động hàng ngày tại địa điểm kinh doanh.
  1. Quyền và nghĩa vụ:

- Khoản 2 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy định quyền, nghĩa vụ của Đại lý Internet; Chủ điểm truy nhập Internet công cộng; Điều 9 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định quyền, nghĩa vụ của Chủ điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet có thu cước; Chủ điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet không thu cước.

- Điều 36 Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Khoản 41 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Lưu ý, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải có bảng niêm yết danh sách cập nhật các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản tại điểm cung cấp dịch vụ kèm theo phân loại trò chơi theo độ tuổi (thông tin được cập nhật từ trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn > Số liệu báo sáo > Danh sách cấp phép > Lĩnh vực báo chí > Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản)

  1. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính:

- Điều 32, Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định phạt từ 200.000 đồng đến 10.000.000 đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với các hành vi vi phạm các quy định về điểm truy nhập Internet công cộng.

- Điều 69, Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định phạt từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với các hành vi vi phạm các quy định về điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng./.