PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Phụ lục 10 - Hướng dẫn công tác quản lý về thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính viễn thông trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn.

I. Các văn bản quy định pháp luật

Nghị định 25/2011/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông gồm:

  • Khoản 1 Điều 42 quy định:Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng tòa nhà có nhiều chủ sử dụng (chung cư, tòa nhà văn phòng, khách sạn) có trách nhiệm thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp viễn thông, điểm truy nhập trong tòa nhà. Giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà được xác định trên cơ sở giá thành”.
  • Khoản 1 Điều 42 quy định: “Việc sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải bảo đảm nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp viễn thông, thúc đẩy cạnh tranh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trong các tòa nhà, công trình xây dựng công cộng, công trình giao thông, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị”.

Thông tư số 30/2017/TT-BTTTT ngày 11/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.

Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 15/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất.

Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 17/03/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông trong các toà nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

II. Một số hành vi vi phạm điển hình và mức phạt theo quy định

- Điều 35 quy định phạt từ 10.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông.

- Điều 36 quy định phạt từ 10.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm về lập và thực hiện quy hoạch công trình viễn thông thụ động.

- Khoản 1 Điều 37 quy định phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm về thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông.

- Khoản 2, 3, 4 Điều 38 quy định phạt từ 20.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm về sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

III. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận huyện

Quy định tại Điều 10 Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 17/03/2017./.