PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Phường 1 ra mắt công trình "Mảng tường xanh"

Nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực hưởng ứng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị, xây dựng nếp sống văn minh nơi ở, nơi công cộng, nơi học tập và làm việc, góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào thực chất, có hiệu quả. Qua đó tăng cường sự quan tâm của đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân đối với công tác bảo vệ môi trường, hình thành lối sống thân thiện với môi trường và thực hành các giải pháp tiêu dùng bền vững, góp phần xây dựng Phường 1 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể chính trị, xã hội phường phối hợp thực hiện công trình “Mảng tường xanh” tại tuyến đường Tân Canh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải,…Sau hơn 10 ngày thực hiện, sáng ngày 21/7/2022 công trình đã được ra mắt, trong buổi ra mắt Ban tổ chức cũng đã trao tặng 20 cây xanh cho 20 đoàn viên, hội viên tham gia chương trình “Đổi rác thải lấy cây xanh”.