PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Phường 1 tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17

 Sáng ngày 16/4/2022, Ban chỉ huy quân sự Phường 1 phối hợp với các ngành liên quan tổ chức khám sức khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17 trên địa bàn phường. Trong đợt khám sức khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 của phường lần này có 48/59 thanh niên tới tham gia khám sức khỏe và đăng ký, đạt 81,3% kế hoạch. Đối với các trường hợp chưa thực hiện khám sức khỏe, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường sẽ tiếp tục điều khám theo quy định nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Hội đồng NVQS phường đã tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, sơ khám sức khỏe về mắt, cân nặng, chiều cao… của các thanh niên. Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định