PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025 và THÔNG TIN THỜI SỰ QUÝ I/2021

Vào ngày 20/01/2021, Đảng bộ Phường 1 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên và nhân dân tại địa phương.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Hoàng Lộc - Phó Bí thư Đảng Uỷ Phường, cùng với hơn 300 đại biểu đến từ các Chi bộ, Chi đoàn, Chi hội trực thuộc.

Triển khai Nghị quyết đến từng Đảng viên

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Hoàng Lộc - Phó Bí thư Đảng uỷ Phường bày tỏ, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn bộ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TP. Nội dung văn kiện được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung văn kiện đại hội nhiệm kỳ trước; đồng thời có nhiều điểm mới trên các mặt.

Điểm nổi bật là văn kiện thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đồng thời đặt những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Phường yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận có chất lượng tại địa phương, cơ quan đơn vị.

Đặc biệt, từng đại biểu cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ tính chất, ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết cùng các chuyên đề. Các chuyên đề này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra, đồng thời đề cập đến những vấn đề lớn quan trọng, cơ bản trong giai đoạn 2020-2025 và mục tiêu, phương hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Kháng - Báo cáo viên chính trị Quận Tân Bình, trình bày chuyên đề chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, khái quát kết quả phát triển kinh tế của TPHCM trong 5 năm qua, với tốc độ tăng trưởng khá. Trong đó, giai đoạn 2016-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trung bình 7,72%. Bước vào đầu năm 2020, cả nước nói chung và TPHCM bị tác động bởi dịch Covid-19 và kinh tế giảm sút trong năm 2020. Ước tính năm 2020, GRDP là 1,39%.

Tin: Viet Ngo

Ảnh: Tuan Do