PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Phường 1 tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 5 năm 2022

Ngày 26/5/2022, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp cùng UBND phường 1 tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 5 năm 2022 với chủ đề “Phát huy vai trò các hội quần chúng gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Tôn Nữ Hồng Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và đồng chí Phan Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường;  và sự tham dự của 93 đoàn viên, hội viên và nhân dân, đã nhận được 05 lượt phát biểu với 09 ý kiến phản ánh liên quan đến các vấn đề về môi trường, hạ tầng cơ sở và quản lý xây dựng.

Tại hội nghị, đại diện UBND phường đã trả lời 06 ý kiến, đồng thời ghi nhận 03 ý kiến để đôn đốc giải quyết. Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của hội viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn.