PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Phường 1 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày 26/4/2022, Ủy ban nhân dân Phường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là cán bộ công chức phường, Ban điều hành khu phố và tổ dân phố phường. Tham dự Hội nghị có bà Lê Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình; ông Nguyễn Khương Ninh - Kiểm dịch viên động vật thuộc Trạm chăn nuôi và thú y liên quận Tân Bình - Tân Phú -Bình Tân.

Tại Hội nghị, bà Lê Thị Thu Trà đã giới thiệu những nét cơ bản về Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20/8/2021 của Thành ủy TPHCM với các mục tiêu: nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động trong hệ thống chính trị về công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân trong góp ý, hiến kế để xây dựng đảng, chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả chính quyền đô thị tại TPHCM.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Khương Ninh - Kiểm dịch viên động vật thuộc Trạm chăn nuôi và thú y liên quận Tân Bình - Tân Phú -Bình Tân cũng đã trình bày một số nội dung về phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn thành phố như: phòng, chống bệnh và xây dựng vùng an toàn bệnh dại trên địa bàn thành phố hiện nay.