PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG VÀ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018

Ngày 03 tháng 10 năm 2018, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề: “Học tập suốt đời làm cho tài nguyên con người và được tái tạo và phát triển”. Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận nhằm phát hiện và tuyên dương kịp thời các “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Dòng họ học tập” góp phần đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Thành phố học tập” và “Đô thị thông minh”.  Song song với việc tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời đến đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn phường, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và các ban ngành đoàn thể phường phối hợp trao 71 suất học bổng với tổng trị giá 71 triệu đồng cho sinh viên, học sinh thuộc địa bàn 5 khu phố gồm:

- Học bổng khuyến học - 48 suất;

- Học bổng 1 và 1   - 5 suất;

- Học bổng khuyến tài – 2 suất;

- Học bổng Nguyễn Thị Minh Khai – 6 suất;

- Học bổng Hoa Nhân Ái – 8 suất;

Và khen thưởng cho 2 học sinh đạt giải ở các kỳ thi cấp quận và thành phố.

Các mạnh thường quân trao học bổng “Một và một”

Các hoạt động trên đã góp phần giúp giúp chính quyền, ban ngành đoàn thể, các hội quần chúng và nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập. Từ đó có sự quan tâm, đầu tư để tạo sự lan tỏa của phong trào trong nhân dân và địa bàn dân cư.

Tin và ảnh: Hữu Trinh - PCT Hội khuyến học phường