PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Phường 1 triển khai áp dụng hình thức thanh toán điện tử đối các dịch vụ công tại “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả”

Nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính tại Ủy ban nhân dân phường; đồng thời đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Ủy ban nhân dân Phường 1 triển khai áp dụng hình thức thanh toán điện tử đối các dịch vụ công  tại “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả”, cụ thể như sau:

1. Các dịch vụ công và thủ tục hành chính được áp dụng bổ sung hình thức thanh toán điện tử:

Áp dụng bổ sung hình thức thanh toán điện tử đối với các thủ tục hành chính có phát sinh phí, lệ phí trong lĩnh vực Sao y – chứng thực, Tư pháp – Hộ tịch và thu thuế đất phi nông nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” Ủy ban nhân dân Phường 1, quận Tân Bình.

2. Thời gian thực hiện: từ ngày 08 tháng 8 năm 2022.

3. Tổ chức thực hiện:

Khi thực hiện các thủ tục hành chính có phát sinh phí, lệ phí và đóng thuế đất phi nông nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” ngoài hình thức thanh toán bằng tiền mặt, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể thực hiện thanh toán điện tử thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc scan mã QR để thanh toán thông qua các ứng dụng của ngân hàng.

Số tài khoản thực hiện thanh toán điện tử của Ủy ban nhân dân Phường 1:

- Tài khoản thực hiện thu phí, lệ phí         : 121000103533 Viettinbank

- Tài khoản thu thuế đất phi nông nghiệp : 121000103535 Viettinbank