PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TIỀN TRỢ CẤP CHÍNH SÁCH (NCC) THÁNG 4/2020

    Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020, Bưu điện trung tâm Tân Bình T6an Phú thống nhất phương án chi trả chính sách Người có công, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 như sau: