PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ QUA PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

    Thực hiện Quyết định 241/QĐ-TTG ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, chi trả các chương trình an sinh xã hội; Công văn số 2965/BHXH-TCKT ngày 15/8/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và Công văn số 329/TCKH ngày 23/3/2020 của Phòng Tài chính kế hoạch quận Tân Bình về đẩy mạnh công tác thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt tại các đơn vị trên địa bàn quận.

    Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, dễ tác động đến đối tượng lãnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Trong những ngày đầu của các tháng chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội sẽ tập trung rất đông người có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

    Bảo hiểm xả hội quận đang phối hợp Bưu điện Tân Bình - Tân Phú và Ngân hàng Liên Việt Postbank vận động người nhận lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt chuyển nhận qua tài khoản ATM.

    Thời gian triển khai từ ngày 25 tháng 3 năm 2020.

     Lưu ý: Trong quá trình thực hiện có vướng mắc xin vui lòng liên hệ Bảo hiểm xã hội quận, điện thoại: 3.997.4036 - nhấn 113 để được hướng dẫn./.