PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông báo về việc thống kê, rà soát, lập danh sách trẻ 6 tuổi (sinh năm 2017) chuẩn bị vào học lớp Một và trẻ 5 tuổi (sinh năm 2018) chuẩn bị vào lớp Lá năm học 2023 - 2024

Nhằm chuẩn bị tốt công tác gọi trẻ vào lớp Một và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm học 2023 - 2024, Ủy ban nhân dân Phường 1 thông báo đến Ban Điều hành 5 Khu phố - 64 Tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn phường một số nội dung sau:

1. Đối với gia đình có trẻ chuẩn bị vào Lớp Một năm học 2023 - 2024 (trẻ sinh năm 2017)

- Phụ huynh liên hệ Ban Điều hành Tổ dân phố nơi cư trú để đăng ký danh sách vào lớp Một và nộp hồ sơ cho trẻ.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy khai sinh sao y bản chính hoặc bản sao trích lục (có dấu đỏ);

+ Giấy Xác nhận thông tin về nơi cư trú của trẻ (mẫu CT07) do Công an phường cấp (còn giá trị sử dụng khi nộp hồ sơ);

- Đối với trẻ 7 tuổi (sinh năm 2016), 8 tuổi (sinh năm 2015) mà chưa học lớp Một thì cũng thực hiện như trẻ 6 tuổi. Đồng thời ghi rõ lý do học trễ vào phần ghi chú của danh sách.

* Lưu ý:

- Đối với những trường hợp trẻ vào lớp Một năm học 2023 - 2024 có anh, chị ruột đang học tại trường tiểu học Lê Văn Sĩ, cha (mẹ) học sinh cần bổ sung giấy xác nhận trẻ (anh, chị ruột) hiện đang học tại trường Lê Văn Sĩ.

- Ủy ban nhân dân Phường 1 không tiếp nhận đối với:

+ Những trường hợp hồ sơ nộp không đầy đủ theo yêu cầu trong thời gian quy định.

+ Những trường hợp không cư trú thực tế tại địa phương.

- Khi nộp hồ sơ, phụ huynh không phải nộp bất cứ kinh phí nào.

2. Đối với gia đình có trẻ 5 tuổi (sinh năm 2018)

Liên hệ Ban điều hành Tổ dân phố nơi cư trú để cung cấp thông tin về họ tên, ngày/tháng/năm sinh của trẻ, họ tên cha hoặc mẹ, địa chỉ, khu phố, tổ dân phố, số điện thoại di động và trường mầm non trẻ đang theo học (chỉ cung cấp đầy đủ thông tin, không cần nộp hồ sơ).

3. Đối với Ban Điều hành 5 Khu phố - 64 Tổ dân phố

3.1 Ban điều hành 5 Khu phố

Đề nghị Ban điều hành 5 Khu phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở các Tổ dân phố thực hiện theo đúng quy định.

3.2. Ban điều hành 64 Tổ dân phố

Tiến hành thống kê, rà soát, lập danh sách, tiếp nhận hồ sơ trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp Một và lập danh sách trẻ 5 tuổi đang cư trú thực tế trên địa bàn phường. Sau khi rà soát, nếu Tổ dân phố không có trẻ 6 tuổi (sinh năm 2017) vào lớp Một hoặc không có trẻ 5 tuổi (sinh năm 2018) vào Mầm non thì vẫn ghi vào danh sách là “Không có” và nộp trực tiếp về Ủy ban nhân dân phường thông qua Bà Trần Thị Thu Thảo – phụ trách Phổ cập giáo dục phường.

Việc lập danh sách trẻ (theo mẫu đính kèm) cần ghi rõ và đầy đủ thông tin cần thiết:

- Ghi đầy đủ tên trẻ; ngày, tháng, năm sinh (theo giấy khai sinh)

- Số định danh của trẻ;

- Họ và tên cha (mẹ) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng;

- Địa chỉ cư trú thực tế tại địa phương; (ghi rõ số nhà, đường)

- Năm học 2022 – 2023 đang theo học trường mầm non tên gì? Quận nào? thông tin bắt buộc không để trống (trường hợp không đi học ghi rõ lý do);

- Số điện thoại di động liên lạc (không ghi điện thoại bàn) của cha hoặc mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ (Vì số điện thoại là thông tin bắt buộc dùng để đăng ký nhập học trực tuyến cho trẻ).

Thời gian thực hiện lập danh sách trẻ trong độ tuổi nộp về Ủy ban nhân dân phường:

Đợt 1: Từ ngày 06/01/2023 đến ngày 17/3/2023.

Đợt 2: Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 31/3/2023.

Sau thời gian trên, Cha (mẹ) học sinh đăng ký bổ sung danh sách thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường (có xác nhận của Tổ dân phố). Ủy ban nhân dân phường sẽ căn cứ vào hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận để xem xét giải quyết theo đúng quy định.