PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông báo về việc tiếp tục thực hiện việc "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày"

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tổ chức Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" (gọi tắt là Kế hoạch Tháng hành động); Công văn số 1814/UBND-CCHC ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tiếp tục thực hiện "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày";

Ủy ban nhân dân Phường 1 thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày Ban hành kèm theo Công văn số 1814/UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, cụ thể như sau:

I. Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân quận:

1. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

3. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo của hộ kinh doanh.

4. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

5. Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

6. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

7. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được).

8. Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp.

9. Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

II. Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân phường:

1. Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với trường hợp cư trú tại địa phương, không cần xác minh).

2. Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

3. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

4. Đăng ký khai tử.

5. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng phiếu khai báo tạm trú tại Công an phường (thực hiện tại Công an phường)