PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông báo về việc triển khai sử dụng Hệ thống khai báo y tế điện tử của Thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2059/UBND-VX ban hành ngày 22/6/2021 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND quận Tân Bình tại văn bản số 226/VP-CNTT ban hành ngày 24/6/2021 về việc sử dụng Hệ thống khai báo y tế điện tử của Thành phố nhằm thay thế các hình thức khai báo thủ công bằng giấy trước đây để kịp thời hỗ trợ truy vết nhanh các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn quận, Thành phố nói chung và trên địa bàn phường nói riêng;

Nay Ủy ban nhân dân Phường 1 quận Tân Bình thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…hiện đang trú đóng trên địa bàn Phường 1, quận Tân Bình nhanh chóng đăng ký thông tin sử dụng Hệ thống khai báo y tế của Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30/6/2021.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ NHƯ SAU:

- Cách thứ nhất:

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…thực hiện đăng ký thông tin theo địa chỉ truy cập:

https://forms.gle/Z7iwMcc7ZJKNSpKH6

Zalo

Giao diện web đăng ký thông tin sử dụngHệ thống khai báo y tế điện tử Thành phố

- Cách thứ hai:

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…thực hiện đăng ký thông tin bằng cách sử dụng thiết bị thông minh quét mã QR dưới dây

Zalo

VỀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…sau khi hoàn thành việc đăng ký thông tin nói trên sẽ được cấp tài khoản và mật khẩu sử dụng phần mềm quản trị Hệ thống khai báo y tế điện tử của Thành phố và tự tải tài liệu trên phần mềm để sử dụng.

CÔNG TÁC HỖ TRỢ:

Trong quá trình triển khai thực hiện các Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…có khó khăn hoặc vướng mắc cần được hỗ trợ hướng dẫn thực hiện xin vui lòng liên hệ ông Trần Tôn Thái Hòa – chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND quận Tân Bình (số điện thoại 0948.355.466 hoặc qua hộp thư điện tử cntt.tanbinh@tphcm.gov.vn) để được hướng dẫn cụ thể.

Ủy ban nhân dân Phường 1 thông báo đến các Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… để biết và thực hiện./.