PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thủ tục hành chính công
Tên thủ tục hành chính Nhóm thủ tục Tệp đính kèm
Ban hành quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn
Đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp Đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận – huyện Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
Thủ tục giải quyết tố cáo Thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn