PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI” NĂM 2022

Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 25/11/2022, Ủy ban nhân dân Phường 1 đã tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Qua đó, Ủy ban nhân dân Phường 1 đã tổ chức các chương trình như: Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”; đội hình tuyên truyền lưu động diễu hành trên các tuyến đường của phường; triển lãm ảnh với chủ đề “Bình đẳng giới trong gia đình qua ống kính”; Hội nghị tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình, Luật Trẻ em và kỹ năng xử lý tình huống khi phát hiện trường hợp bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em; Hội thi tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới…

Thông qua nội dung hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, các cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo