PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
TPHCM vận động giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần

TPHCM vận động giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy tại hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi.

Sở Công thương TPHCM vừa có kế hoạch thực hiện chương trình tuyên truyền, vận động giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần tại hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TPHCM năm 2022.

Theo đó, Sở Công thương vận động các hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà sách, cửa hàng tiện lợi xây dựng kế hoạch và cam kết có lộ trình giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni lông khó phân hủy cho khách hàng.

Nhằm đạt mục tiêu đến hết năm 2022, 100% hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng các bao bì thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy; các tiểu thương tại các chợ dân sinh giảm 50% sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong việc đóng gói, đựng sản phẩm cho khách hàng và hướng đến mục tiêu đến hết năm 2023, giảm sử dụng 65% sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học của các tiểu thương tại các chợ dân sinh trong việc đóng gói đựng sản phẩm cho người tiêu dùng.

Đồng thời, nắm bắt được tình hình nhu cầu sử dụng, nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sản xuất, kinh doanh. Từ đó, đề ra các giải pháp tuyên truyền, hành động cụ thể tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần chuyển sang sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường trên địa bàn TP.

Để thực hiện yêu cầu trên, Sở Công thương TP xây dựng và triển khai kế hoạch, lộ trình cắt giảm việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trên địa bàn TP. Phát thí điểm túi thân thiện môi trường, túi sử dụng nhiều lần tại các chợ truyền thống. Tổ chức khóa tập huấn tuyên truyền giảm sử dụng túi ni lông và tiêu dùng bền vững tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại. Trình chiếu các video, clip tuyên truyền về tác hại của túi ni lông khó phân hủy tại các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà sách, cửa hàng tiện lợi. Phát loa tuyên truyền các nội dung về tác hại của túi ni lông khó phân hủy tại các chợ truyền thống. Hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các chương trình xúc tiến…

Nguồn: Thành ủy TP. Hồ Chí Minh