PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
TRIỂN LÃM ẢNH HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3

    Tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 có ý nghĩa lớn lao nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ và hạnh phúc; nâng cao nhận thức toàn xã hội về ngày Quốc tế hạnh phúc.

    Chính vì thế, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 nhằm mục đích tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp xã hội thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

    Ủy ban nhân dân phường tổ chức Triển lãm ảnh, chủ đề: “Bản sắc văn hóa gia đình Việt Nam” với hơn 50 tác phẩm được trưng bày tại khu vực tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân phường, phục vụ cán bộ, công chức, người dân đến giao dịch lại Ủy ban nhân dân tham quan từ 16/3/2020 đến 20/3/2020.

    Qua đó, tuyên truyền sâu rộng hơn về ý nghĩa của Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 đến nhân dân trên địa bàn phường./.