PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Ứng dụng VNeID hiện đã cập nhật phiên bản 2.0.7, tích hợp tính năng “Thông tin cư trú” (xác nhận thông tin về cư trú hộ gia đình)

Ứng dụng VNeID hiện đã cập nhật phiên bản 2.0.7, tích hợp tính năng “Thông tin cư trú” (xác nhận thông tin về cư trú hộ gia đình) có sẵn thông tin trên ứng dụng, không cần gửi yêu cầu.

Kính mời công dân vui lòng cập nhật VNeID phiên bản 2.0.7 để sử dụng trải nghiệm ứng dụng VNeID mới nhất.